Home

Vandaag

artikels 4
gebruikers 111
pageviews 128923

Home » 

Onderzoeksgroep TOR ontraadselt ons tijdsgebruik


Tussen januari 2013 en 2014 bestudeerde VUB-onderzoeksgroep TOR het tijdsgebruik van 3260, statistisch gezien representatieve, Vlamingen. In de naam van de wetenschap, deden zij dit een manier die vergelijkingen met eerder TOR-tijdsbestedingsonderzoek, uit 1999 en 2004, mogelijk maakt.

TOR staat voor Tempus Omnia Revelat. Dit betekent, enigszins vrij vertaald: de tijd zal alles ontraadselen. Maar in afwachting daarvan, hieronder alvast de meest opmerkelijke resultaten van het recentste TOR-onderzoek.

Krimpende (gender)verschillen qua (on)betaalde arbeid

Hoewel we een positieve tendens vaststellen, besteden vrouwen wekelijks nog steeds bijna acht uur meer tijd dan mannen aan huishoudelijk werk, kinderzorg en opvoeding.


Tijd gespendeerd aan huishoudelijk werk en kinderzorg en -opvoeding per geslacht per onderzoek, klik voor groter.

In vergelijking met 1999 en 2004, neemt de gemiddelde arbeidsduur bij mannen iets af. Vrouwen werken even lang als in 2004 en iets langer dan in 1999. Ook het genderverschil in aan betaalde arbeid bestede tijd neemt dus af.

Het percentage 18- tot 75-jarigen dat in een willekeurige week minstens één uur betaald werk verricht, neemt licht toe. Dit zowel bij mannen (72%) als vrouwen (60%). Atypische werktijden (nacht- en zondagswerk) worden daarbij nog iets uitzonderlijker. Vandaag vindt 86,5% van de betaalde arbeid plaats op weekdagen tussen 6 en 19 uur.

Tijd voor vrije tijd

Hoewel we vaker achter computers en op socialenetwerksites te vinden zijn, blijven de traditionele media radio en televisie domineren. Terwijl we nog steeds gemiddeld 13u36' per week voor de buis zitten, spenderen we slechts een relatief magere 2u11' aan internetmedia. Een traditioneel medium dat wel terrein blijft verliezen, is het geschreven woord. Terwijl in 1999 nog 66,7% van de mannen en 70,2% van de vrouwen aangaf regelmatig te lezen, zijn die aantallen ondertussen tot respectievelijk 48,7 en 59,4% gedaald.

In de periode 1999-2013 verdubbelde de sportparticipatie. Terwijl in 1999 nog 19,9% van de respondenten minstens één sportactiviteit per week ondernam, steeg dit naar 38,8% in 2013. De tijd die deze mensen aan sport besteedden, daalde licht. Wat wel steeg, was de tijdsdrukervaring. Vooral ouders met jonge kinderen gaan gebukt onder tijdsdruk.

Collectieve individualisten

Alle flexibilisering en individualisering ten spijt, wordt het dagelijks leven van de spreekwoordelijke Vlaming nog steeds gekenmerkt door een rigide tijdsstructuur. Opstaan, slapengaan, tv-kijken, lunchen en avondeten doen we nog steeds en masse. Deze regelmaat neemt daarbij nauwelijks af – ook vandaag is ze nog universeel genoeg om er klokken op gelijk te kunnen zetten.


Het collectieve slaapritme, klik voor groter.

Zelf op tijdsonderzoek?

TOR stelt de tijdsbestedingsgegevens die ze verzamelde in 1999, 2004 en 2013 via de website tijdsonderzoek.be ter beschikking van amateur- en andere sociologen. Via tijdsonderzoek.be kan je zelf naar hartelust tabellen maken en meer of minder relevante verbanden opsporen.

Krijg je liever zicht op je eigen tijdsbesteding? Dan moet je op ontdekuwtijd.be zijn. Hierop ontsluiten de onderzoekers de app en webtool (MOTUS, Modular Online Time Use Survey) waarmee zij hun data verzamelden. Omdat een ingevuld dagboekje vervolgens zonder problemen met de TOR-statistieken kan worden vergeleken, is het een koud kunstje om te ontdekken hoe modaal ook jij bent.

Lees meer »

dinsdag 09 jun 18u45
Gelezen: 457 | Genre: Nieuws | Prioriteit: normaal | Gezag: 8
Bron: VUB  
Rating: 
0
 
0
 

Volg ons op Facebook en Twitter