Home

Vandaag

artikels 2
gebruikers 109
pageviews 46986

Home » 

N-VA Halle pleit voor meer debat in de gemeenteraad

N-VA Halle wil meer debat op gemeenteraad

 “Voor N-VA is de gemeenteraad het kloppend hart van de lokale democratie." Dat is het uitgangspunt dat gemeenteraadslid Mark Demesmaeker de nieuwe meerderheid in Halle voor de voeten wierp bij de bespreking van het reglement van de gemeenteraad. Dat reglement bepaalt hoe de gemeenteraad de volgende zes jaar zal werken, welke procedures zullen gevolgd worden, wat de rechten van gemeenteraadsleden zijn... Hét moment bij uitstek dus om de rol van de gemeenteraad op te waarderen.


 "In elk gezond democratisch systeem krijgen verkozenen de mogelijkheden om de uitvoerende macht te controleren. Dat betekent dat gemeenteraadsleden alle kansen moeten krijgen om het College van Burgemeester en Schepenen tijdens een gemeenteraad te ondervragen via mondelinge vragen", zegt Mark Demesmaeker. Dat is de rol van de oppositie, en in een democratie moet zij voluit haar werk kunnen doen.

De voorbije bestuursperiode verliep dit zeer steriel en werd elke vorm van gedachtewisseling of debat geweerd. Gemeenteraadsleden die een mondelinge vraag wilden stellen, moesten zich houden aan een vooraf ingediende tekst, het College beperkte zich tot het afdreunen van een voorgekauwd antwoord, de vraagsteller kreeg geen enkele kans om een repliek te geven of bijkomende vraag te stellen.

"Een nieuwe meerderheid, met nieuwe gezichten... een nieuwe democratische wind ook? We mogen toch verwachten dat deze meerderheid sterk genoeg in haar schoenen staat, niet bang is van een debat en op haar pootjes kan vallen?"

 Mark Demesmaeker diende een amendement in die zin in, de beslissing daarover werd uitgesteld...

 

 

I


donderdag 28 feb 11u51
Tags: 
Gelezen: 507 | Genre: Nieuws | Prioriteit: normaal | Gezag: 0
Bron: RSW  
Rating: 
0
 
0
 

Volg ons op Facebook en Twitter