Home

Vandaag

artikels 0
gebruikers 105
pageviews 44714

Home » 

Halle- Stad heeft mobiliteitsplan voor Sint-Rochus

De stad Halle heeft een plan om de mobiliteit in de wijk Sint-Rochus te verbeteren. Het wordt op dinsdag 16 mei om 20 uur in de raadzaal van het stadhuis voorgesteld. In oktober 2016 organiseerde het "mobiliteitsplatform" in samenwerking met het Halse stadsbestuur al een eerste mobiliteitsavond voor Sint-Rochus. Op de inspraakavond kregen alle aanwezigen de kans om problemen aan te kaarten en ideeën en voorstellen te spuien. Op basis van deze informatie werkte het mobiliteitsplatform een aantal voorstellen uit, die op 23 maart 2017 werden toegelicht en besproken met wie toen aanwezig was. Dit waren enkel mensen die in  2016 belangstelling hadden getoond. Na de infoavond van 16 mei krijgt iedereen nog "enkele dagen" de tijd om haar of zijn laatste opmerkingen te formuleren. Daarna worden de finale voorstellen voorgelegd aan de gemeenteraad.


 Merkwaardig is uiteraard dat er vooraf inspraak is georganiseerd. Dat gebeurde telkens via een uitgebreide  powerpoint-presentatie door de voorzitter van het "Mobliteitsplatform". Op de website van de stad Halle kan iedereen nalezen dat dit "platform" bestaat uit ambtenaren en externe deskundigen plus een vertegenwoordiger van de Fietsersbond. Op welk vlak de externe personen deskundig zijn, is nergens vermeld.  De  deelnemers aan de informatie-avonden kregen geen afdruk van de voorstellen, evenmin zijn die tot nu toe op Internet te vinden. Was dit wel het geval, dan kon iedereen al eens vooraf nagaan wat de stad eigenlijk van plan is en zich daar een oordeel over vormen.

Tot de meest ingrijpende voorstellen behoren eenrichtingsverkeer in de Sint-Rochusstraat (vanaf de Bospoortbrug richting Nijvelsesteenweg) en in de Melkerijstraat  in de tegenovergestelde richting, dus vanaf de 'Landingsbaan'  en de Deboekstraat naar het station).  De Vogelpers en de Rodenemweg krijgen hierdoor meer verkeer te slikken. Nog een belangrijke ingreep: het "knippen" van de Biezeweide ter hoogte van het kruispunt  met Brouwerijstraat, Jubellaan en Rood Kruisstraat.  Hierdoor wordt de Biezeweide een doodlopende straat. Met de  komst van de nieuwe Zuidbrug aan de Vogelpers en de impact ervan op de Stationsomgeving  is nog geen rekening gehouden.

Op diverse plaatsen wordt de schoolomgeving beter beveiligd voor zwakke weggebruikers. In de ideeëntrommel van het Platform kunnen ook bewoners-parkeerkaarten zitten in een aantal bijkomende straten. Eigenaars van een garage zouden geen bewonerskaart krijgen.

 

 

 

 

 

 


zondag 07 mei 19u27
Tags: 
Gelezen: 4215 | Genre: Nieuws | Prioriteit: normaal | Gezag: 0
Bron: Georges Masters  
Rating: 
3
 
1
 

Volg ons op Facebook en Twitter