Home

Vandaag

artikels 0
gebruikers 106
pageviews 47000

Home » 

Halle - Is minder beter?

De stad Halle kreeg begin april 2017 een aanvraag binnen voor de verkaveling van een binnengebied tussen de Bergense en de Edingensesteenweg. Er zouden meer dan 100 nieuwe woningen komen (waarvan het grootste deel in 3 appartementsblokken) en drie grootschalige winkels: een nieuwe Aldi, een meubelzaak en een doe het zelf-zaak. In het kader van het lopende Openbaar Onderzoek heeft Streekvereniging Zenne en Zoniën vzw een aantal opmerkingen en bezwaren ingediend. Ziehier de bedenkingen van deze vereniging:


  1. Het plan voorziet op een ingesloten binnengebied van ongeveer 3 ha in de bouw van 102 woongelegenheden. Daarvan een deel via appartementsgebouwen. De zone is niet bestemd voor doorgaand verkeer en de te verwachten toename van bevolking en gemotoriseerd verkeer zal onvermijdelijk de mobiliteitsproblemen die de stad Halle al kent, doen toenemen. Wij vragen dat het project enkel kan worden vergund indien het aantal wooneenheden met 20% wordt gereduceerd om het samenleven op een menselijke schaal in de stad te vrijwaren.
  2. De fietsverbinding tussen Station Halle en Industrieterreinen Dassenveld en omgeving zoals die in het PRUP Kleinstedelijk Gebied Halle van de provincie Vlaams-Brabant is opgenomen, kan niet in de voorgestelde vorm worden gerealiseerd en wordt hierdoor gedegradeerd. Dit moet in het voorliggende plan verholpen worden.
  3. Het plan voorziet in het rooien van drie percelen bosgebied en dit wordt in het kader van de Vlaamse boscompensatieregeling enkel financieel gecompenseerd. De Stad Halle kan eisen dat minimaal een gedeelte (het meest waardevolle bijvoorbeeld) bewaard blijft en dat de compensatie van het overige gedeelte op het grondgebied van de stad wordt gerealiseerd, concreet bijvoorbeeld in het kader van het Boommarterplan.
  4. Het plan voorziet in drie aparte grootschalige retailhandelspanden. Wij vragen dat deze tot kleinere proporties worden herleid, dat zij in één kleiner gebouw worden geconcentreerd en dat de aldus ingewonnen ruimte wordt voorbehouden voor groenvoorziening.
  5. Wij vragen dat de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening een gemotiveerd advies kan uitbrengen, op basis van een volledig dossier waarvan alle studies, plannen en overige relevante documenten vooraf aan de leden van de Gecoro worden bezorgd.

De gemeenteraad van Halle heeft recent wel al meerderheid tegen oppositie de wegenaanleg voor de verkaveling goedgekeurd zonder het lopende Openbaar Onderzoek af te wachten.


woensdag 17 mei 17u32
Tags: 
Gelezen: 5106 | Genre: Nieuws | Prioriteit: normaal | Gezag: 0
Bron: RSW  
Rating: 
3
 
0
 

Volg ons op Facebook en Twitter